Home > Technician > Pos > 

Ontvangs Pos

1 - 15 of 155 jobs
Queries related to "ontvangs pos" :

ontvangs dame pos

sorted by : Pertinence - Date
   
 

Assistent Wynmaker - LLR777

Tulbagh
Tulbagh Wynkelder , ’n dinamiese wynmaatskappy wat wyne van uitstaande gehalte maak vir beide die plaaslike en internasionale mark, benodig ’n kreatiewe persoon met sterk interpersoonlike en leierskapsvaardighede.  ’n Toepaslike naskoolse kwalifikasie in Wingerdbou en Wynkunde asook ± 1jaar wynmaak ondervinding is vereistes vir die pos terwyl kennis van Wingerdbou praktyke in die aansoeker se guns sal tel.   Die Assistent-Wynmaker  is verantwoordelik vir * die koördinering van kelderaktiwiteite * nasorg, versnyding en stabilisering van wyn * voorraadbeheer en kelderhigiëne  * die wynmaakproses...
28-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Rekenmeester

Durbanville
Geregistreerde ouditeure beskik oor vakante pos vir 'n rekenmeester. Slegs persone in besit van 'n Suid-Afrikaanse ID-dokument en geldige bestuurslisensie sal oorweeg word. Die ideale kandidaat sal voldoen aan die volgende vereistes: -B.Rek / B.Compt-graad of ekwivalent as minimum kwalifikasie -2 tot 3 jaar ondervinding in ’n soortgelyke betrekking -Opstel van finansiële state vir Individu, Beslote Korporasie, Maatskappy en Trust -Rekenaarvaardigheid (MS Excel, CaseWare, Pastel, E-filing) -Vermoë om onafhanklik te funksioneer en onder druk te kan werk -Beskik oor goeie menseverhoudinge,...
28-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Rekenmeester Stellenbosch

Stellenbosch
‘n Gevestigde onderneming in Stellenbosch beskik oor vakante pos vir 'n rekenmeester. Die kandidaat sal voldoen aan die volgende vereistes: -B.Rek / B.Compt-graad of ekwivalent as minimum kwalifikasie -Voltooide klerkskap by ouditeursfirma -Opstel van bestuursstate finansiële state vir groep maatskappye -Debiteure en krediteure -Belasting -Rekenaarvaardigheid (MS Excel, Pastel, E-filing, VIP Payroll) -Vermoë om onafhanklik te funksioneer en onder druk te kan werk -Beskik oor goeie menseverhoudinge, kommunikasie- en tydsbestuurvaardighede Vergoedingspakket word op grond van die aansoeker se...
20-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Leerling Kode EC Drywers Benodig

Bo
N' Gevestigde Logistieke maatskappy is opsoek na gematrikuleerde kandidate woonagtig in die Wes-Kaap Provinsie wat opreg daarin belangstel om professionele Ekstra Swaar Voertuig Bestuurders te word. Slegs kandidate wat A/B/C Simbole behaal het in al hul vakke sal aanvaar word. Kandidate met Kode 3 Leerlinglisensie en of Kode EC Bestuurderslisensie nie ouer as 6 maande nie sal voorkeur geniet. 'n Maandelikse toelaag van R2500 sal betaal word gedurende die opleidings tydperk van 1 jaar. Tydens opleiding sal kandidate ook Hazchem/First Aid/Forklift opleiding ontvang. Na suksesvolle voltooing van...
13-08-2014 - gumtree.co.za save
Queries related : drywers
 

Krediteure Klerk - Brackenfell

Brackenfell
Funksies: ·         Volledige Krediteure funksie ·         Skakelbord (Ontvangs) ·         Ad-hoc administratiewe take Minimum Vereistes: ·         Matriek ·         3 jaar toepaslike ondervinding ·         Naskoolse kwalifikasie* ·         Grondige kennis van BTW ·         Tweetalig en netjies ·         Goeie telefoon-etiket ·         Rekenaarvaardig (MS Office) ·         Accpac ondervinding ·         Attention to Detail (NB) ·         Werk akkuraat onder druk (* = Aanbeveling) Sluitingsdatum:        ... Aanvangsdatum: 1 Oktober 2014 Faks:                          086 693 4078...
12-08-2014 - gumtree.co.za save
Queries related : krediteure klerk
 

Vragmotorbestuurder (Kode 14) - LLR778

Paarl
Ons kliënt, ’n gevestigde vervaardigingsonderneming, beskik tans oor die bogenoemde betrekking by sy aanleg in die Paarl, vir ’n betroubare persoon met goeie kommunikasievaardighede, 3 jaar of meer ondervinding in ’n soortgelyke betrekking, asook ’n geldige PDP en Kode 14-rybewys. Die suksesvolle kandidaat sal aan die Fabrieksbestuurder rapporteer en vir onder meer die volgende pligte verantwoordelikheid aanvaar: • aflewerings • vervoer van goedere, soos vereis • alle ander algemene take eie aan die pos of soos deur bestuur versoek. Indien u geen terugvoering binne 2 weke ná die sluitingsdatum...
13-08-2014 - gumtree.co.za save
Queries related : betrekkings
 

Hoofbestuurder (Botteleringsaanleg - Wynbedryf) - LLR764

Worcester
Breërivier Botteleringskoöperasie met sy operasionele aanleg in Worcester, beskik tans oor bogenoemde betrekking vir ’n persoon om by hulle kwaliteitgedrewe produksiespan aan te sluit. Is u ’n goeie spanpersoon met ’n sistematiese professionele benadering? Beskik u oor goeie bestuurs- en interpersoonlike vaardighede asook die nodige finansiële insig? Dan sal hierdie ’n stimulerende loopbaanskuif na ’n goedgevestigde onderneming wees. ’n Toepaslike naskoolse kwalifikasie, bewese sakevernuf en ten minste 10 jaar algemene bestuurservaring, is vereistes vir die pos, terwyl ondervinding van die...
07-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Rekenmeester - LLR772

Wellington
Indien u ’n goeie spanpersoon is met ’n sistematiese, professionele benadering en oor goeie rekeningkundige, kommunikasie- en tydsbestuurvaardighede beskik, sal hierdie ’n stimulerende loopbaanskuif na ’n goedgevestigde onderneming wees. Bosman Adama, ’n gevestigde boerdery-onderneming in Wellington, beskik tans oor bogenoemde posisie. Die suksesvolle aansoeker moet ten volle tweetalig wees, organisatories, onder druk en baie noukeurig kan werk, asook oor ’n sterk aanleg vir finansies beskik. ’n Toepaslike rekeningkundige kwalifikasie (BComm), 2 tot 3 jaar ondervinding in ’n soortgelyke...
05-08-2014 - gumtree.co.za save
Queries related : rekenmeester pos - kwalifikasies
 

ONTVANGS & ADMINISTRATIEWE POS

Oudtshoorn
M Sec Sekuriteit het tans 'n vakante pos vir 'n ontvangs/administratiewe dame.  Pos is onmiddelik beskikbaar.Die geskikte kandidaat moet aan die voglende verieistes voldoen: Rekenaarvaardig, ten volle tweetalig (Afrikaans & Engels),  goeie kommunikasie vermoe, geen kriminele rekord. CV's kan geepos word na ... of faks ...
08-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Persoonlike Assistent/Sekretaresse - LLR770

Paarl
Ons kliënt is die Hoof Uitvoerende Beampte van die Inmaakvrugte Produsente Vereniging en hy beskik tans oor ‘n betrekking vir ’n persoon wat ten volle tweetalig is, goeie menseverhoudinge kan handhaaf, ’n uitstekende kommunikeerder is, organisatories, onder druk en baie noukeurig kan werk. Die suksesvolle kandidaat moet ‘n hoë vlak van vertroulikheid kan handhaaf en oor ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie en ten minste 10 jaar ondervinding in ’n soortgelyke betrekking beskik. Deeglike administratiewe en rekenaarvaardighede (Excel/Ms Office), is verdere vereistes vir die pos. Daar sal van die...
06-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Winkelbestuurder: Deli - LLR774

Franschhoek
Ons kliënt, geleë in die skilderagtige Franschhoekvallei beskik tans oor 'n uitstekende loopbaangeleentheid vir 'n vlot tweetalige persoon met ’n spontane persoonlikheid wat oor goeie kommunikasievaardighede beskik en vindingryk is.  Matriek en ondervinding in 'n soortgelyke betrekking in die toerismebedryf met deeglike rekenaar-vaardighede sal in die aansoeker guns tel. Pligte behels o a •direkte verkope •bestellings •koördinering van fakture • voorraad kontrole •alle gepaardgaande administratiewe take verwant aan die pos. Indien u geen terugvoering binne 2 weke na die sluitingsdatum vir...
02-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Logistieke/Stoorbestuurder (Pakmateriaal) - LLR765

Paarl
Ons Kliënt, met sy aanleg geleë in die Paarl, beskik tans oor ’n uitdagende loopbaan geleentheid vir ’n betroubare, energieke en selfgemotiveerde persoon met die vermoë om akkuraat onder druk te kan werk. Rekenaarvaardigheid en 5 jaar toepaslike ondervinding van logistieke/stoorbestuur is vereistes vir die pos terwyl ’n toepaslike naskoolse kwalifi kasie en ondervinding van vrugtepakmateriaal gunstig oorweeg sal word. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die doeltreffende algemene bestuur van die stoor asook: • ontvangs/inname van produkte en voorraad • kontrole en...
01-08-2014 - gumtree.co.za save
 

FARM MANAGER

Robertson
Ons is ‘n gevestigde boerderyonderneming geleë tussen  Robertson en Bonnievale en boer met Wyndruiwe, Uitvoersitrus,  Inmaakappelkose en  beskik tans oor ‘n Plaasbestuurders pos.  Die geskikte kandidaat benodig  sterk interpersoonlike  vaardighede met ongeveer 3 tot 4 jaar boerderyondervinding en meganiese aanleg sal in sy guns tel. Die Bestuurder se pligte sluit in: Besproeing en die instandhouding van besproeiingstelsels, Toesig van Snoei-,voorbereiding-, en oesprogramme,  Personeelbestuur , Instandhouding van boerdery infrastruktuur , ander algemene posverwante take op plaas. ‘n...
31-07-2014 - gumtree.co.za save
 

Instandhoudingstegnikus - LLR768

Paarl
Die suksesvolle kandidaat is ’n dinamiese persoon met inisiatief wat volle verantwoordelikheid kan neem vir die instandhoudingsfunksie.  ‘n Toepaslike kwalifikasie, vorige ondervinding, ‘n meganiese/elektriese aanleg asook kennis van kelder- en botteleringsmasjienerie is vereistes vir die pos terwyl kennis van plaastoerusting in die aansoeker se guns sal tel.  Eie vervoer is ’n verdere vereiste.   Die pligte behels onder andere die instandhouding van alle kelder/bottelerings toerusting en masjinerie en sluit die volgende in: * oordoen van pompe en ratkaste * sweiswerk * elektriese...
04-08-2014 - gumtree.co.za save
 

Admin/Lone Klerk - LLR755

Paarl
Die ideale aansoeker vir hierdie pos is ’n vlot tweetalige persoon met goeie kommunikasievaardighede. Matriek en ondervinding in 'n soortgelyke betrekking met deeglike administratiewe en rekenaarvaardighede is belangrik. Die suksesvolle aansoeker rapporteer direk aan die Finansiële Bestuurder en sal primêr verwantwoordelik wees vir die loonadministrasie funksie wat die volgende insluit: * oplaai van inligting op lonestelsel op weeklikse basis * byhou van personeelrekords * uitbetaling van weeklikse lone * alle ander ad hoc finansiële en administratiewe take. Die persoon moet ook bereid wees om...
01-08-2014 - gumtree.co.za save
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »   
ontvangs pos
  Create a free email alert for this search or    RSS flow for your search or    Send to a friend
Receive listings by email for :
ontvangs pos

My email address :
Error: invalid email address
You may cancel this alert at any time
Email from your friend :
Error: invalid email address
Your message :